Žvejams apie žuvis ir žvejybą

Aukšlės žvejyba

Aukšlė - vikri, maloni pažiūrėti žuvelė panaši į mažą silkutę, smulki, bet riebi ir skani. Jei tik kažkur vandens srovė, atsimušusi į kliūtį (polius, akmenis, žemės luitus), ima sukti verpetus - čia vieta, kur aukšlės laukia grobio. Aukšlės plaukioja būriais. Neršia liepos mėnesį triskart, kas kelios dienos. Tirštai būriuodamosi nerštavietėje, visai pamiršta atsargumą ir lengvai pakliūva į nasrus lydekai, ešeriui, salačiui ar starkiui. Šiems plėšrūnams aukšlė ir yra geriausias gyvasis masalas.

Continue Reading

kaip nežvejoti gaudant plūdine

Daugelio žvejų karjeros pradžia yra plūdinė meškerė. Net ir mėgstantis kitą žvejybos būdą žvejys, mėgsta paimti plūdinę meškerę į rankas ir pagaudyti kuojų, aukšlių karosų, plakių ar puskaršių. Labiau prijaučiantis ir į tikslesnę – karšių, lynų, aukšlių ar karosų žūklę išsiruošia. Keista, bet gana dažnas laimikis tokio žvejo laimikis yra ešeriai. Ir ne kokie nors neužaugėliai, o gana dideli.

Continue Reading

aukšlė srovinė

Tai greita žuvis, užauganti iki 9—13 cm, retai iki 15 cm ilgio ir 90g svorio. Srovinę aukšlę lengvai galima atskirti nuo paprastosios iš šoninės linijos, kuri abiejuose kraštuose turi siauras juodų taškų juostas, todėl atrodo lyg dviguba ir labai ryški. Lietuvoje šių žuvų dažnai sutinkama sraunesnėse upėse. Srovinė aukšlė vandenyje laikosi kiek giliau, negu paprastoji aukšlė.

Continue Reading

aukšlė paprastoji

Aukšlės – labai judrios ir bailios žuvytės; laikosi būriais viršutiniuose vandens sluoksniuose; mėgsta lėtai tekantį vandenį. Aukšlė kimba savotiškai. Pastebėjusi masalą, ji tuojau priplaukia ir ima jį čiupinėti. Plūdė tuo metu pradeda virpėti. Po to aukšlė stipriai traukia masalą gilyn, o kartu ir plūdę. Šiuo momentu reikia silpnai užkirsti ir neskubant vilkti.

Continue Reading
Close Menu