Žvejams apie žuvis ir žvejybą

stintelė

Stintelė – tai stintos ežerinė forma. Lietuvoje stintelės gyvena giliuose ir dideliuose ežeruose. Stintelės žvejojamos Baluošo, Asvejos, Aiseto ir kituose ežeruose, Antalieptės mariose. Nors stintelėms tinka dauguma ežerų, bet dėl stintelių raidos ypatybių stintelių yra nevisur.

Continue Reading

mėgėjiškos žūklės taisyklės neaktualios 2013m

Mėgėjiškos žūklės taisyklės nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą. Šios Taisyklės netaikomos privatiems tvenkiniams ir kūdroms. Kitiems privatiems vandens telkiniams šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.

Continue Reading
Close Menu