Žvejams apie žuvis ir žvejybą

apiritėlis, ežeras zarasų rajone

Apiritėlio ežeras yra Zarasų rajone, apie 7 km į pietus nuo Zarasų, Gražutės regioniniame parke, šiauriau didesnio, panašiu pavadinimu ežero - Apiričio. Apiritėlio plotas 12ha. Apiritėlio ežero giliausia vieta siekia 4,3 m, vidutinis gylis 2,75m, ežero kranto linijos ilgis nesiekia ir vieno km - 0,94km. Krantai daugiausia žemi, kai kur pelkėti pievakariuose apaugę mišku.

Continue Reading

apiritys, ežeras zarasų rajone

Apiričio ežeras yra Zarasų rajone, apie 7 km į pietus nuo Zarasų, Gražutės regioniniame parke. Apiričio plotas 36ha. Ežero ilgis iš šiaurės rytų į pietvakarius 1,3 km, plotis iki 0,4 km. Giliausia vieta siekia 9,25 m, vidutinis gylis 4,1m, ežero kranto linijos ilgis 3,8km. Krantai daugiausia žemi, kai kur pelkėti ar apaugę mišku. Atabradas padengtas smėliu, o dugnas padengtas dumblingu moliu.

Continue Reading

aukštadvario tvenkinys, trakų raj.

Aukštadvario tvenkinys yra Trakų rajone, šalia Aukštadvario. Dar vadinamas Aukštadvario vandens saugykla. Tvenkinys užtvenktas 1960 m. užtvenkus Verknės upę hidroelektrinei. Anksčiau šioje vietoje telkšojo 5 ežerai. Tvenkinys yra netaisyklingos formos, turi 4 salas, yra daug pusiasalių, įlankų ir užutėkių. Krantai šiaurės pusėje aukšti, statūs, ardomi, o pietuose - žemi ir pelkėti. Pakrantėse gausu šaltinių. Šiaurės vakarinėje pakrantėje yra griovų, raguvų, auga miškai. Per Aukštadvario tvenkinį prateka Verknės upė.

Continue Reading

apšlavas, ežeras utenos rajone

Apšlavo ežeras yra Utenos rajono vakaruose, apie 7 km į vakarus nuo Utenos. Ežero plotas 39ha, ilgis iš šiaurės į pietus 2,3 km, plotis iki 300m. Apšlavo ežero giliausia vieta siekia 22,7 m., vidutinis gylis 7,6m. Ežeras rininės kilmės. Krantai statūs, aukštoki ir sausi. Pakrantės apaugusios pavieniais medžiais. Ežero dugnas duobėtas. Į Apšlavo ežerą įteka 5 upeliai, o išteka Radutės upelis.

Continue Reading

apvardai, ežeras Ignalinos rajone

Apvardų ežeras yra Ignalinos rajone, apie 12 km į rytus nuo Dūkšto. Rytinis ežero pakraštys ribojasi su Baltarusija. Ežero plotas 547ha. žero krantai neaukšti, daug kur pelkėti, ypač vakariniame krante. Apvadų ežero dugnas lygus, padengtas molingu dumblu. Atabradas padengtas smėliu ir žvyru, jame auga plati nendrių ir meldų juosta. Ilgis iš šiaurės į pietus 3,6 km, didžiausias plotis 2,3 km. Ežeras negilus, giliausia Apvardų ežero vieta siekia 4,9 m.

Continue Reading

asalnai, ežeras ignalinos rajone

Asalnų ežeras yra Ignalinos rajone, 6km į vakarus nuo Ignalinos. Ežero plotas 271ha. Didžiausias gylis 33m, o vidutinis - 10m. Asalnų ežeras turi keletą salų, didžiausia užima 2,6ha ploto. Asalnų ežeras netaisyklingos formos. Jį sudaro ilga atšaka pietryčiuose, plati įlanka šiaurėje ir atskira ežero dalis, kurią vakaruose su Asalnų ežeru jungia protaka, vadinama Asalnykščiu.

Continue Reading

atesys, ežeras alytaus rajone

Atesio ežeras yra Alytaus rajono vakaruose, apie 5 km į rytus nuo Simno miestelio. Atesio ežero plotas 111ha. Giliausia vieta - ežero šiaurėje 13,8 m, vidutinis gylis 6,8m. Ežero kranto linijos ilgis 5,4km. Krantai aukšti, statūs ir vandens ardomi. Ežerą supa dirbami laukai. Dugnas daubotas, padengtas dumblingu moliu. Į ežerą įteka 3 upeliai bei prateka Atesės upelis.

Continue Reading

asonas, ežeras trakų rajone

Asono ežeras yra Trakų rajono šiaurės vakaruose, 7 km šiauriau Aukštadvario. Ežero plotas 42ha. Didžiausias gylis siekia 15,4 m., vidutinis gylis 6m. Krantai statūs, aukšti, sausi ir nusėti rieduliais, rytinis krantas žemas ir pelkėtas. Kranto linijos ilgis 3,9 km. Atabradas padengtas smėliu. Į Asono ežerą įteka Strėvos baseinui priklausantis bevardis upelis.

Continue Reading

asavas, ežeras zarasų rajone

Asavo ežeras yra Zarasų rajone, 12km piečiau Zarasų. Plotas 205ha, ilgis iš vakarų į rytus 3,3km, didžiausias plotis 1,6km. Didžiausias Asavo ežero gylis 13km. Ežero krantai pelkėti, dugną dengia daugiausia dumblas, rytiniai ir šiauriniai atabradai padengti smėliu ir žvirgždu.

Continue Reading

asveja, ežeras molėtų rajone

Asvejos ežeras yra Molėtų rajone, šalia Dubingių gyvenvietės, 8km į vakarus nuo Pabradės. Asvejos ežeras yra ilgiausias Lietuvoje, ilgis iš šiaurės į pietvakarius 21,9km. Ežero vanduo labai skaidrus. Ežero krantai aukšti, smėlėti, apaugę pušynais. Atabradas siauras, smėlingas ir žvyringas.

Continue Reading

arinas, ežeras molėtų rajone

Arino ežeras yra Molėtų rajone, apie 8km į šiaurės vakarus nuo Pabradės. Plotas 375ha, ilgis matuuojant iš šiaurės į pietus apie 6km, didžiausias plotis 1,1km. Arino ežero didžiausias gylis 17,8m. ežeras apaugęs 20–30 m pločio nendrių, meldų, plūdžių juosta, dugnas padengtas dumblu.

Continue Reading

alaušas, ežeras utenos rajone

Alaušas ežeras esantis Utenos raj., nuo Utenos šiaurės rytų kryptimi nutolęs apie 10km. Plotas 1073ha. Alaušo ilgis 5,9km, didžiausias plotis 2,7km. Ežero didžiausias gylis 42m, vidutinis - 12m. Alaušas turi 2 salas, kurių plotas sudaro 5,25ha. Į ežerą įteka upeliai Alksna, Šiekštelė, Giedrė ir likę du bevardžiai. Iš ežero išteka upelis Alauša.

Continue Reading

Žuvys žiemą – poledinė žvejyba

Žiema. Ilgos naktys, trumpos dienos: nespėja išaušti, ir vėl temsta. Tačiau, nesigailėsi atsikėlęs anksti rytą. Nesvarbu, kad šaltukas spaudžia, kad danguje dar tebespingsi žvaigždės ir šaiposi pageltęs mėnulis. Kelkis ir keliauk - žuvys laukia. Nyku ant ežero. Nyku atrodo ir po ledu - jokios gyvybės. Bet ar iš tikrųjų taip? Dirstelėkime į povandeninį pasaulį šį šaltą rytą. Susipažinti su polediniu gyvenimu labai paprasta. Išsikirskite eketę ir prigludę prie ledo, prisidengę nuo dienos šviesos, pažvelkite gilyn.

Continue Reading

poledinės žūklės varžybos

Žvejų klubas Ant bangos ir UAB Kotas kviečia visus Lietuvos žvejus dalyvauti tradicinėse asmeninėse poledinės žūklės varžybose - čempionate. Bendras čempionato prizinis fondas - daugiau nei 2000 litų !!! 2010 m. ANT BANGOS čempionatas bus vykdomas trimis etapais po du turus ant klubo nuomojamų ežerų ledo. Pertraukose tarp turų visi dalyviai bus vaišinami karšta žvejų sriuba.

Continue Reading

alaušas, ežeras anykščių rajone

Alaušas - ežeras esantis Anykščių rajone, netoli Svėdasų. Plotas 49ha. Didžiausias Alaušo ilgis 1,2km, didžiausias plotis 0,6km, didžiausias ežero gylis 7,6m, kranto linijos ilgis 2,9km. Vakarinis ežero krantas gana status, pietinis ir rytinis Alaušo krantai pelkėti. Per Alaušą teka upelis Svėdasa.

Continue Reading

nėgė upinė

Upinės nėgės Lietuvoje įplaukia į Nemuną ir jo intakus Nerį, Nevėžį, o iš čia paplinta po mažesnius upelius, ypač gausu Kuršių mariose. Upines nėgės draudžiama gaudyti be nustatyta tvarka išduotų licencijų. Upinės nėges gaudomos tam tikrais cilindrinės ar kūgio formos bučiukais, kurie pastatomi atkreipta anga pavandeniui, kad plaukiančios į upes upinės nėgės lengviau į juos pakliūtų, arba tiesiog rankomis.

Continue Reading

nėgė jūrinė

Jūrinės nėgės gyvena visose Europos jūrose nuo Šiaurės Norvegijos ir Adrijos, Amerikos pakraščiuose nuo Grenlandijos vakarų iki Floridos. Taip pat yra Afrikos vakariniuose pakraščiuose. Įplaukia ir į upes, kuriose jos neršia. Baltijos jūroje aptinkama retai, bet pavieniai egzemplioriai siekia jos rytinę dalį.

Continue Reading
Close Menu