Žvejams apie žuvis ir žvejybą

Į žvejybą šaltą žiemos dieną

Rytas. Brėkšta. Pro baltu šydu aptrauktą langą vos gali įžvelgti termometro stulpelį. O jis kažkur prie – 25° C. Stiprus šaltukas. Bet argi pabūgs žvejas šalčio? Dar kiek laiko, ir mes jau keliaujame link ežero. Ūžia variklis, nuo šalčio pokši tvoros. Aplinkui balti medžiai – kiekviena šakelė išstorėjusi, pasipuošusi sidabriniu šerkšnu.

Štai ir jis tankiame miške nugulęs ežeriūkštis. Vakarų krantas žaižaruoja oranžinio atspalvio purpuru, o priešinga pusė – žaliai melsva, šalta ir nyki.

užšalęs ežeras šaltą žiemos rytąNėra ko gaišti. Ir gamta nelabai norisi žavėtis tokiame šaltyje. Gręžiame po eketę – čia pat, šešėlyje, netoli meldų. Vos spėjo nulinguoti po ledu sidabrinė blizgutė, kai kažkas stipriai trenkė ir truktelėjo į šoną. Pora judesių ir laimikis ant ledo, čia pat suguža kiti žvejai. Lydekaitė. Taip šalta, jog nespėjusi iššauti pro eketę, lydekaitė nespėjo išsitiesti, kaip išlėkė susirietusi taip ir sustiro.

Na ir pradėjo kirsti draugai eketes aplink. Bet… Daugiau nieks net negrybštelėjo blizgės. Reikia paieškoti kerplėšų. Iš abiejų krantų į vandenį suvirtę medžiai slepia po išsikerojusiomis šakomis ešeriukus ir lydekaites. Arba duobelių, kuriose mėgsta pasibūriuoti ešeriukai, o juos pagainioti vikrios lydekaitės.

Kimba nekaip. Neiškentęs guli ant ledo ir žvelgi į eketę. Koks grožis! Dugne dumblių ir žolių miškas. Vienų apvalūs maži lapeliai. Kiti miniatiūrinėmis eglutėmis kyla į viršų. Ir viskas skendi kažkokioje keistokoje šviesiai rudoje prieblandoje. Kaip pasakoj… Grybšteli už blizgės iššokęs iš po lapų ešeriukas, ir vėl ramu.

O štai iš žolių tankynės lėtai išnyra lydeka. Taip ir apmirė širdis… Kaip ją prisivilioti? Patraukiu blizgę, paguldau ją ant dugno, vėl pakeliu, tačiau lydeka tik spokso ir nė iš vietos. Eikš arčiau, būk drąsesnė, – kalbinu ją ir, rodos, jei pasiekčiau – paglostyčiau.

Tačiau plėšrūnė, atrodo, be nuotaikos. Tingiai pažvelgė į blizgę, viena akim dėbtelėjo į eketę, lyg ir šyptelėjo, pasisuko ir nuplaukė. Gaila… Tačiau nieko nepadarysi – jos valia.

Vakarėja. Akinanti oranžinė saulė auksu nudažė melsvus miškus padabinusį sniegą. Laikas namo. Patenkinti, pailsėję ir linksmi grįžtame iš poledinės žūklės.

Leave a Reply

Close Menu