Žvejams apie žuvis ir žvejybą

Žuvų kibimo lentelė rugsėjis

Lentelėje rasite pagrindines rugsėjo mėnesį gaudomas žuvų rūšis, kibimo stiprumą, pagrindinius žvejybos būdus ir masalus žuvims gaudyti.

Žuvis Kibimas Masalas Kuo gaudyti Draudimai
Aukšlė vidutinis musė, musės lerva, sliekas, apsiuva, miltinė tešla, duona plūdine meškere
Ešerys geras sliekas, vabzdžių lervos, apsiuva, šoniplauka, dėle, blizgė, mikromasalai plūdine ir dugnine meškere, spiningu
Gružlys geras sliekas, vabzdžių lervos, apsiuva, dėle plūdine ir dugnine meškere, palaidyne
Karpis vidutinis sliekas, vabzdžių lervos, apsiuva plūdine meškere, dugnine meškere
Karosas vidutinis sliekas, vabzdžių lervos, apsiuva plūdine meškere
Karšis vidutinis sliekas, apsiuva, žirniai, kukurūzai plūdine meškere, dugnine meškere
Kiršlys geras dirbtinės muselės museline meškere draudžiama gaudyti natūralios kilmės masalais
Kuoja prastas sliekas, musė ir jos lerva, apsiuva, dėlė, miltinė tešla, duona plūdine meškere, palaidyne
Lydeka vidutinis gyva žuvelė, negyva žuvelė, įvairūs spiningo masalai spiningu, skrituliais, plūdine meškere
Lynas geras sliekas, apsiuva, uodo trūklio lerva plūdine ir dugnine meškere
Meknė prastas žiogas, sliekas, apsiuva,dirbtinė muselė, mikromasalai plūdine ir dugnine meškere, spiningu
Plakis vidutinis sliekas, musės lerva, kviečiai, avižos plūdine meškere, palaidyne
Pūgžlys geras sliekas, apsiuva, musės lerva, vazdžių lervos, dėlė plūdine ir dugnine meškere
Raudė vidutinis sliekas, apsiuva, musės lerva, šoniplauka, dėlė, vabzdžiai plūdine, dugnine ir museline meškere
Salatis geras žiogas, gylys, laumžirgis, musė, negyva aukšlė, dirbtinė muselė, balti spiningo masalai spiningu, museline meškere
Starkis geras blizgė, gyva žuvelė, įvairūs spiningo masalai spiningu, skrituliais
Strepetys geras žiogas, musė, apsiuva, dirbtinė muselė plūdine ir museline neškere
Šamas prastas žuvelė,varlė, paukštiena, sliekas, mėsa dugnine ir plūdine meškere
Šapalas geras žiogas, ilgakojis uodas, musė, sliekas, dėlės, grambuolio lerva plūdine ir museline meškere, palaidyne
Ungurys vidutinis sliekas, gyva ir negyva žuvelė, varlė dugnine meškere, skrituliais
Upėtakis geras dirbtinė muselė, spiningo masalai museline meškere, spiningu draudžiama gaudyti natūralios kilmės masalais
Ūsorius geras sliekas, ilgakojo uodo lerva (trandis), fermentinis sūris dugnine meškere, palaidyne
Vėgėlė prastas sliekas, žuvelė dugnine meškere
Žiobris prastas sliekas, šoniplauka, dėlė plūdine ir dugnine meškere, palaidyne
Vėžiai geras negyva žuvis, varlė, mėsa samteliais ir bučiukais

Leave a Reply

Close Menu